Bieńkowski Krzysztof

This post has already been read 997 times!

Krzysztof Bieńkowski:

kapitan jachtowy, ur. 1968; zainteresowania: turystyka wysokogórska, wspinaczka; zawód: pracownik naukowy

Żegluje od 1986 roku; od 1989 związany z Akademickim Klubem Żeglarskim AZS Warszawa; obecnie członek SKŻ PW i JKMW; w latach 1991-95 komandor obozów szkoleniowych na stopnie ż.j i st.j.; startował w regatach w klasie Omega.

Posiadane uprawnienia: Instruktor Żeglarstwa PZŻ (’95), Jachtowy sternik morski (’96), Świadectwo UKF (’97), Instruktor Motorowodny (’98), Kapitan Jachtowy (’02), SRC (’04), STCW ITR (’06), STCW Radar ARPA (’06)

Swe zainteresowania skupia na żeglarstwie i szkoleniu morskim. Ma słabość do rejonów polarnych i skłonność do przechodzenia jachtem przez trudne cieśniny: Muhu Vain, Pentland Firth, Hinlopen, Prince Christian Sund.

wyprawy polarne:

2004 – Solarisem na Spitsbergen

2003-2004 – Zjawą IV Od Hornu do Hornu; funkcja kapitan etapu 2

2005 – Zjawą IV do Grenlandii; funkcja: kapitan etapu islandzkiego i grenlandzkiego

źródło:

http://www.ime.pw.edu.pl/hangar/autor.htm

This post has already been read 997 times!

Dodaj komentarz