Nowak Dobrochna

This post has already been read 1391 times!

Dobrochna Brożka Nowak: 25 lat (2014 r.); żeglarz, instruktor, geograf.

Uprawnienia żeglarskie: jachtowy sternik morski PZŻ nr 4651, Instruktor Żeglarstwa PZŻ nr 5385, Instruktor Sportu – spec. żeglarstwo, SCHORT RANGE CERTYFICATE (Royal Yacht Assosiaction).

Doświadczenie żeglarskie: 15 000 przepłyniętych mil morskich (M.Bałtyckie, M. Północne, M. Śródziemne, M. Karaibskie, O. Atlantycki); dwukrotnie pokonała Ocean Atlantycki w tym na najmniejszym polskim jachcie Lilla My; za ten rejs nagrodzona na KOLOSACH 2013 wyróżnieniem za dokonanie roku w kategorii żeglarstwo.

Od 2005 r. czynny instruktor żeglarstwa; obecnie zajmuje się szkoleniem osób dorosłych w BTA Gertis zarówno na stopnie żeglarskie jak i instruktorskie (ok. 200 kursantów rocznie).

Ponadto pracuje przy remontach jachtów i organizuje prywatne rejsy morskie.

 

 

wyprawy polarne:
2014 – Atlantic Puffin do Islandii; funkcja: kapitan

 

 

 

 

źródło:
http://www.zewoceanu.pl/

 

 

This post has already been read 1391 times!

Dodaj komentarz