Goebel Kazimierz

This post has already been read 615 times!

Kazimierz Goebel: kapitan jachtowy żeglugi wielkiej; lubi: podróżować, sporty i grę w szachy;
urodził się 21 października 1940 roku w Warszawie; od 1965 roku żonaty z Hanna, mają syna Rafała;
matematyk, wszystkie stopnie naukowe otrzymał w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 1977 roku profesor nadzwyczajny, od 1988 roku profesor zwyczajny; w UMCS pracuje od 1963 roku: kolejno jako asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny; 1993 – 99 roku rektor uniwersytetu; pracował naukowo także za granicą: w latach 1971-72 w University of Iowa (10 miesięcy); w 1974 roku w University of Chicago (dwa miesiące), w latach 1981-83 w University of Southern California (18 miesięcy), w 1983 roku w Universita degli Studi di Milano (dwa miesiące), w 1988 roku w University of Iowa (12 miesięcy); członek Rady Naukowej Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Matematyki PAN, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych J.P.Schaudera w Toruniu; od 1963 roku należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przez wiele lat był prezesem Oddziału Lubelskiego PTM, zaś od 1993 roku jest prezesem PTM. Jest członkiem American Math. Society, w European Math. Society reprezentuje Polskę w Radzie Towarzystwa; należy też do Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Klubu Polarnego;

nagrody i wyróżnienia: odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków (1968) i nagrody naukowej Wydziału Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych i Geologogeograficznych PAN (1975); wielokrotnie nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej, w tym za książkę Topics in metric fixed point theory.

Autor trzech książek:
– z J.Banasiem Measures of noncompactness in Banach spaces, Marcel Dekker, New York, 1980
– z S.Reichem Uniform convexity, hyperbolic geometry and nonexpansive mappings, Marcel Dekker, New York, 1984
– z W.A.Kirkiem Topics in metric fixed point theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1990)
oraz ponad czterdziestu artykułów naukowych

 

 

wyprawy polarne:
1976 – Roztoczem dookoła Islandii, funkcja: kapitan

 

 

 

źródło:
http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_3/art_3.html

This post has already been read 615 times!

Dodaj komentarz