2021/2022 – Selmą do Antarktyki

This post has already been read 323 times!

jacht: Selma Ekspeditions

kapitan: Piotr Kuźniar

termin: 11.11 – 19.12.2021
trasa: Port Stanley – Georgia Południowa – Port Stanley
załoga:

termin: 14.01 – 08.02.2022
trasa: Ushuaia – Antarktyda – Ushuaia
załoga:

termin: 14.02 – 11.03.2022
trasa: Ushuaia – Antarktyda – Ushuaia
załoga:

termin: 17 – 28.03.2022
trasa: Ushuaia – Cape Horn – Ushuaia
załoga:

termin: 03 – 14.04.2022
trasa: Ushuaia – Cape Horn – Ushuaia
załoga:

termin: 19 – 30.04.2022
trasa: Ushuaia – Cape Horn – Ushuaia
załoga:

źródło:
http://www.selmaexpeditions.com

This post has already been read 323 times!