Dymienie morza

This post has already been read 342 times!

powstaje w wyniku parowania ciepłej powierzchni morza w przemieszczające się nad nią chłodne powietrze

This post has already been read 342 times!